VOJSKA CRNE GORE

 

 

 

SRPSKA ARMIJA

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

SLOBODAN PIVLJANIN

SRPSKA ARMIJA JE SRPSKI NAROD!

SRPSKI NAROD JE SRPSKA ARMIJA!

DIREKTOR & IZDAVAC

IRIS DE VRIES

4 JANUARI 194210 JANUARI 2006

SRPSKA.ARMIJA@LIVE.NL 

srpska-armija@yahoo.com

 srpskaarmija@yahoo.com

the. serbianarmy@yahoo.com

the.serbianarmy@live.nl   

 

 

Definicija Vojske Crne Gore

Vojska predstavlja naoružani dio Snaga bezbjednosti za odbranu Crne Gore, koja djeluje u skladu sa Ustavom i principima međunarodnog prava koji regulišu upotrebu sile. Upotreba Vojske reguliše se zakonom.

Misije

– odbrana od svih vidova konvencionalnih, nekonvencionalnih i asimetricnih prijetnji, posebno opasnosti od terorizma;
– podrška državnim organima i institucijama u slučaju prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških, katastrofa;
– učešce u izgradnji i očuvanju mira u regionu i svijetu.

Zadaci

Na unutrašnjem planu:
– odbrana vitalnih nacionalnih interesa Crne Gore i njenih građana;
– preventivno djelovanje kod oružanog ugrožavanja nacionalne bezbjednosti i formiranje sastava za brza reagovanja u slučaju ozbiljnog ugrožavanja nacionalne bezbjednosti;
– supsidijarna podrška redovnom sastavu policije, pograničnoj policiji i carini, u slučajevima definisanim zakonom, kod težih oblika narušavanja javnog reda i mira i graničnog režima;
– obučavanje ljudstva i organizacijskih jedinica za realizaciju misija i zadataka;
– osposobljavanje snaga za učešce u multinacionalnim operacijama;
– razvijanje interoperabilnosti u skladu sa NATO standardima;
– pružanje pomoći državnim institucijama i organima u slučaju, prirodnih, tehnicko-tehnoloških i ekoloških katastrofa, kao i u ljudskim i životinjskim epidemijama u kojima su znatno ugroženi ljudski životi, životna sredina i materijalna dobra;
– učešce u operacijama traganja i spašavanja
– izvršavanje državnog protokola.

Na spoljnom planu:
– podrška državnim institucijama u upravljanju krizama, izgradnji i ocuvanju mira u regionu i svijetu;
– učešce u mirovnim operacijama pod mandatom OUN, EU, OEBS-a i NATO-a;
– učešce u medunarodnoj vojnoj saradnji.

Načela organizovanja Vojske Crne Gore

– profesionalizam,
– međunarodni standardi veličine snaga,
– trokomponentnost sastava i namjena,
– modularnost organizacije,
– fleksibilnost,
– interoperabilnost
– finansijska održivost cijelog projekta.

Vidovi, rodovi i službe

Uniforme, činovi, oznake i simboli u Vojsci CG

Generalštab Vojske Crne Gore (GŠ) je posebna

zajednicke vezbe vojske crne gore i nato pakta

 

This entry was posted in Nieuws en politiek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s