SRBIJANSKA VOJSKA

 

 

 

SRPSKA ARMIJA

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

SLOBODAN PIVLJANIN

SRPSKA ARMIJA JE SRPSKI NAROD!

SRPSKI NAROD JE SRPSKA ARMIJA!

DIREKTOR & IZDAVAC

IRIS DE VRIES

4 JANUARI 194210 JANUARI 2006

SRPSKA.ARMIJA@LIVE.NL 

srpska-armija@yahoo.com

 srpskaarmija@yahoo.com

the. serbianarmy@yahoo.com

the.serbianarmy@live.nl   

 

 

 Zakonska regulativa sistema odbrane predstavlja pravni osnov za njegovo funkcionisanje. Za donošenje zakona o vojnim pitanjima i odbrani nadležna je Skupština Republike Srbije.

Osnove za funkcionisanje sistema odbrane nalaze se u Ustavnoj povelji, Zakonu o sprovođenju Ustavne povelje, Strategiji odbrane i zakonskim i podzakonskim propisima kojima je utvrđena nadležnost institucija države u odnosu na odbranu države.

Zakonima o sistemu odbrane i vojsci uređena su prava i dužnosti građana, Vojske Srbije, institucija Republike Srbije za reagovanje na izazove, rizike i pretnje bezbednosti države.
Tim zakonima uređeni su i organizacija Vojske Srbije i služba u Vojsci.

 

  VOJSKA SRBIJE

Vojska Srbije je oružana sila sistema odbrane i nosilac oružanog suprotstavljanja vojnim oblicima ugrožavanja bezbednosti države. Osnove organizacione strukture i brojnu veličinu Vojske utvrđuju nadležni državni organi, na predlog Ministarstva odbrane, zavisno od stepena ugroženosti, resursa, misija, zadataka i međunarodnih standarda. Organizovana je na strategijskom, operativnom i taktičkom nivou i u komande, jedinice i ustanove. Načelno je čine vidovi, rodovi i službe. Popunjava se profesionalnim, ročnim i rezervnim sastavom, sa težnjom ka potpunoj profesionalizaciji.

Razvija sopstvene sisteme obuke i logistike, a oslanja se na resurse države i stranih partnera

 

MISIJE I ZADACI VOJSKE

 

Misije i zadatke Vojske definiše Skupština na osnovu neotuđivog prava države na individualnu i kolektivnu odbranu, saglasno članu 51. Povelje OUN, na principima međunarodnog prava kojima se reguliše upotreba sile.
Misije Vojske su: odbrana države od spoljnog oružanog ugrožavanja; učešće u izgradnji i očuvanju mira u regionu i svetu; podrška u slučaju prirodnih nepogoda i katastrofa.
Osnovni zadaci Vojske su: odvraćanje od oružanog ugrožavanja i drugih vojnih izazova, rizika i pretnji bezbednosti; odbrana teritorije, vazdušnog prostora i akvatorije;
osposobljavanje vojnika, starešina, komandi, jedinica i ustanova za realizaciju misija i zadataka; učešće u međunarodnoj vojnoj saradnji i mirovnim operacijama pod okriljem OUN i sistema kolektivne bezbednosti; pružanje pomoći u slučaju prirodnih nepogoda i katastrofa većih razmera, u kojima su ugroženi ljudski životi, životna sredina i materijalna dobra.

 

ODBRAMBENA SPOSOBNOST

  Mogućnosti Vojske za otklanjanje opasnosti od vojnih pretnji iskazuju se sposobnošću za odvraćanje i odbranu.
Sposobnost za odvraćanje Vojske, kako je navedeno u Beloj knjizi odbrane, iskazuju njena opremljenost savremenim borbenim sistemima i organizovanost za obavljanje zadataka, te učešće u realizaciji zadataka u sastavu međunarodnih snaga. Vojska sposobnost za odbranu iskazuje svojim mogućnostima odbrane teritorije, vazdušnog prostora i akvatorije, uz angažovanje neophodnih resursa odbrane, samostalno i uz podršku partnera, saveznika i prijateljskih država.
Sposobnosti Vojske za odvraćanje i odbranu projektuju se za maksimalan intenzitet procenjenih vojnih izazova, rizika i pretnji bezbednosti, a vrsta, jačina i način angažovanja snaga zavise od konkretne situacije. Iskazuju se uspešnim funkcionisanjem sistema, javnošću rada i kvalitetom priprema za odbranu, osposobljenošću kadra, formiranjem borbenih sastava sposobnih da efikasno obave zadatke, vežbovnim aktivnostima (uključujući i snage partnera i saveznika), borbenim mogućnostima naoružanja i vojne opreme i visokim nivoom odlučnosti za odbranu

 

VIDOVI, RODOVI I SLUŽBE

 

Prema novoj organizaciji Vojske, vidovi Vojske su Kopnena vojska (KoV), Vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana (V i PVO) i Mornarica (M), (COCE! MORE BRE! GDE VAM JE MORE???PRODAJETE SRPSKOM NARODU MUDA ZA BUBREGE- SRAM VAS BILO!!!) a rodovi su: pešadija, oklopnomehanizovane jedinice, artiljerija, inžinjerija, artiljerijsko-raketne jedinice za protivvazduhoplovna dejstva, avijacija, pomorstvo i elektronsko izviđanje i protivelektronska dejstva.
Službe Vojske dele se na opšte i logističke.
Opšte službe su obaveštajna, bezbednosna, veza, informatička, atomsko-biološko-hemijska, vazdušno osmatranje i javljanje, geodetska, hidrometeorološka i hidronavigacijska i pravna služba.
Logističke službe su tehnička, intendantska, sanitetska, saobraćajna, veterinarska, građevinska i finansijska služba.
U odnosu na raniju organizaciju Vojske, status roda izgubili su veza, ABHO i VOJ, koji su postali službe, a postojećim službama pridodate su obaveštajna, bezbednosna, hidrometeorološka i hidronavigacijska služba.

 

GENERAL PONOS

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Zdravko Ponoš učestvovao je na sastanku Vojnog komiteta evroatlantskog partnerstva, koji je danas održan u sedištu NATO u Briselu.

Na sastanku na kome učestvuju načelnici generalštabova država članica NATO i Partnerstva za mir, razgovaralo se o aktuelnim NATO operacijama i misijama. Takođe, tema razgovora je bila i buduća transformacija NATO snaga u cilju efikasnog sprovođenja vojnih operacija.

General Ponoš je na sastanku predstavio iskustva u dosadašnjem procesu reformi Vojske Srbije i govorio o mogućim oblicima učešća Vojske Srbije u Programu Partnerstvo za mir.

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije prvi put učestvuje na sastanku Vojnog komiteta evroatlantskog partnerstva, jer je prijemom Srbije u Partnerstvo za mir, Vojska Srbije stekla pravo za ravnopravno učešće u radu ovog najvišeg vojnog tela NATO-a.

 

GENERAL PONOS

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Zdravko Ponoš učestvovao je na redovnom sastanku Američko-jadranske povelje, održanom danas u Tirani.

Na sastanku su učestvovali načelnici generalštabova Albanije, Hrvatske i Makedonije, kao stalnih članica Američko-jadranske povelje i Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, u statusu posmatrača i predstavnik SAD brigadni general Džefri Maršal iz Evropske komande Vojske SAD u Štutgartu.

General Ponoš je, pored susreta sa učesnicima konferencije, imao i sastanke sa načelnikom Generalštaba Italije admiralom Đanpaolom di Paolom i zamenikom komandanta združenih snaga NATO u Napulju vazduhoplovnim maršalom Milerom. Sa admiralom Đanpaolom, general Ponoš je razgovarao o unapređenju međuarmijske saradnje vojski Italije i Srbije, a sa maršalom Milerom o bezbednosnoj situaciji na Balkanu.

Američko-jadranska povelja je mehanizam multilateralne saradnje SAD i Albanije, Hrvatske i Makedonije, započeta 2003. godine. Predstavnici Srbije redovno učestvuju u statusu posmatrača na sastancima ministara odbrane, a od 2005. godine i na sastancima načelnika generalštabova.

 

 

ZAVRSEN KURS O UPRAVI ORUZANIH SUKOBA

Regionalni «Kurs o pravu u oružanim sukobima» koji je Centar za mirovne operacije organizovao u saradnji sa ambasadama Kraljevine Holandije i Kraljevine Norveške i Institutom za humanitarno pravo u San Remu okončan je danas završnom vežbom i podelom diploma polaznicima kursa.

Reč je o kursu koji Centar za mirovne operacije organizuje treću godinu zaredom, ali prvi put, pored pripadnika Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Žandarmerije, u njemu je učestvovalo osam predstavnika iz zemalja u regionu i to Crne Gore, Makedonije, Albanije i Hrvatske.

Tokom jedanaest dana rada, polaznici kursa bili su u prilici da steknu osnovna znanja iz oblasti Međunarodnog humanitarnog prava i sagledaju mesto i ulogu sadržaja prava u oružanim sukobima.

 

 

 

ZAKLETVA MARTOVSKE GENERACIJE VOJNIKA

Vojnici martovske generacije danas su u garnizonima širom Srbije položili svečanu zakletvu.

Pripadnici 250. raketne brigade PVO, 205. avio baze i Sportskog voda Vojne akademije (VA) i slušaoci Škole za rezervne oficire sa Vojne i Vojnomedicinske akademije, vojničku zakletvu položili su u Vojnoj akademiji.

U svom obraćanju vojnicima, njihovoj rodbini i prijateljima, načelnik VA general-major mr Vidosav Kovačević, istakao je da je mimo uobičajene prakse da se vojnička zakletva polaže subotom, ona održana u petak, kako se taj svečani čin ne bi poklopio sa tužnom godišnjicom početka ratnih dejstava 1999. godine.

General Kovačević je naglasio da vojnici imaju puno razloga da budu ponosni na svoj izbor da obavezu služenja vojnog roka ispune noseći oružje. Time su izabrali da prođu kroz svojevrsnu školu života u kojoj će moći da bolje upoznaju sebe i sagledaju svoje sposobnosti da sarađuju s drugima dok izvršavaju odgovorne vojničke zadatke.

Svečanost je, zbog nepovoljnih vremenskih uslova, održana u amfiteatru Vojne akademije.

 

 

VEZBE JEDINICA SRBIJANSKE VOJSKE NA KALIMEGDANU

U KRALJEVU FORMIRANA 2. BRIGADA KOPNENE VOJSKE

 

U kraljevačkoj kasarni «Jovan Kursula» danas je održana svečanost povodom formiranja 2. brigade Kopnene vojske i dodeljivanja vojne zastave. Svečanosti su prisustvovali izaslanik predsednika Srbije i ministar odbrane Zoran Stanković, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Zdravko Ponoš, državni sekretar Zvonko Obradović, načelnik Raškog okruga dr Ljubiša Jovašević i brojni gosti.

Komanda 2. brigade Kopnene vojske nalazi se u Kraljevu, a njene jedinice locirane su i u Raškoj, Novom Pazaru i Valjevu. Brigada je organizovana prema međunarodnim standardima, a naoružanje, borbena i neborbena tehnika ovog sastava najsavremenija je u Vojsci Srbije, što su prisutni gosti mogli da vide na taktičko-tehničkom zboru.

Komandant 2. brigade je pukovnik Vidoje Živković, koji je ujedno i komandant garnizona Kraljevo.

 

 

 

 

 

SUSRET GENERALA PONUSA I KATERA

(KATER NA SRPSKOM JEZIKU ZNACI – MACAK)

U niškom Klubu Vojske danas je održan sastanak načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnika Zdravka Ponoša i komandanta Kfora nemačkog generala Ronalda Katera. Tom prilikom razmenjene su informacije i procene o stanju bezbednosti na Kosovu i Metohiji, kopnenoj zoni bezbednosti i na administrativnoj liniji prema Kosmetu i sagledane dalje mogućnosti za unapređenje saradnje.

„Cilj sastanka nije bio da unapredimo mere poverenja – naglasio je general Ponoš – zato što smo se general Kater i ja saglasili da je ta misija već obavljena i da smo između Vojske Srbije i Kfora izgradili odnose potpunog poverenja. Iskoristili smo ovu priliku da jedni druge uverimo da pažljivo pratimo šta se događa na terenu. Vojska Srbije i Kfor su spremni da situaciju drže pod kontrolom sa obe strane administrativne linije".

U svom obraćanju komandant Kfora general-potpukovnik Ronald Kater je istakao da dobra saradnja Vojske Srbije i Kfora pomaže multinacionalnim snagama da bolje obave svoju misiju na Kosmetu. „Nećemo tolerisati nijedan vid nasilja i odlučno ćemo reagovati. Ključna poruka koju upućujemo je da ćemo misiju obavljati nepristrasno i za sve ljude na Kosovu, nevezano za njihovu nacionalnost i etničku pripadnost”, rekao je general Kater.

STUDISKA POSETA NACIJONALNOG RATNOG KOLEZA SAD

Profesori i polaznici Nacionalnog ratnog koledža Sjedinjenih Američkih Država, u okviru studijskog putovanja po zemljama regiona, borave u trodnevnoj poseti našoj zemlji. Prvog dana posete oni su bili u prilici da o reformama srpskih oružanih snaga saznaju od načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnika Zdravka Ponoša.

Gosti iz Amerike posetili su i Vojnu akademiju, gde ih je, u prisustvu polaznika generalštabnog i komandnoštabnog usavršavanja Škole nacionalne odbrane, sa organizacijom i strukturom te vojne visokoškolske ustanove upoznao načelnik Akademije general-major Vidosav Kovačević.

U ime gostiju domaćinima je zahvalio profesor Roj Stenford, koji je rekao da postoje sličnosti između srpskog i američkog vojnog obrazovnog sistema, ali i velika razlika jer američke vojne škole pohađa oko trideset procenata polaznika iz civilnog sektora.

Američki profesori i studenti posetiće i Specijalnu brigadu i Ministarstvo odbrane Srbije.

 

 

STRANI IZASLANICI ODBRANE U BRIGADI VEZE

Strani izaslanici odbrane, akreditovani u Srbiji, posetili su danas Brigadu veze, nedavno formiranu jedinicu Vojske Srbije, u kojoj su sagledali neke od formacijskih i organizacijskih promena sprovedenih u okviru celovite reforme Vojske.

Komandant brigade pukovnik Goran Trampić upoznao je strane vojne predstavnike sa istorijatom roda veze na prostorima Srbije, mestom i ulogom jedinice kojom komanduje u sistemu odbrane, njenom organizacionom strukturom i zadacima. Pukovnik Trampić je gostima govorio i o trenutnom stanju sistema veza u Vojsci Srbije i budućim ciljevima u oblasti razvoja komunikacija i informatike u našoj vojsci.

Izaslanici odbrane pokazali su zapaženo interesovanje za različite oblike saradnje u nabavci savremenih sredstava veze. Svojim domaćinima u Brigadi veze postavili su više pitanja, mahom o mogućnostima za saradnju firmi iz njihovih zemalja sa našim Ministarstvom odbrane, kada je reč o nabavci savremenih uređaja veze za potrebe srpskih oružanih snaga. Oni su zatim obišli spomen sobu brigade, jedinstven muzej razvoja telekomunikacija u Srbiji.

Na kraju posete stranih vojnih predstavnika Brigadi veze, pripadnici jedinice su izveli pokaznu vežbu, u kojoj su gostima demonstrirali rad na uspostavljanju dvosmernih veza u pokretnom komandnom centru.

 

EKSPERTSKA GRUPA SVESTENSTVA OD KANADE U POSETI BEOGRADU 

Od 23. do 26. aprila u poseti Generalštabu Vojske Srbije nalazi se ekspertska grupa sveštenstva oružanih snaga Kanade. Ekspertska grupa je domaćinima predstavila ustavni, zakonski i normativni okvir za regulisanje verskog života u Vojsci Kanade, istorijat i organizaciju svešteničke službe u oružanim snagama te zemlje, mesto i ulogu vojnih sveštenika u misijama vojske, medjunarodnu saradnju vojnih sveštenika, bogoslužbene objekte u Vojsci Kanade i druge teme.

Sveštenike iz Kanade primio je načelnik Uprave za ljudske resurse general-major Petar Radojčić, koji je tom prilikom kazao da se, imajući u vidu promene u našem društvu, može reći da sazrevaju uslovi za regulisanje verskog života u Vojsci Srbije.

U ime trenutno bolesnog patrijarha Pavla, goste iz Kanade primio je i mitropolit zagrebačko-ljubljanski Jovan.

  

GENERAL PONOS U KOMANDI ZA OBUKU

Na radnom sastanku kolegijuma načelnika Generalštaba VS sa čelnim oficirima Komande za obuku, održanom danas, razmatrani su dalji koraci u procesu formiranja te komande. Zamenik komandanta Komande za obuku pukovnik Miodrag Vukmirović referisao je o dosadašnjim rezultatima i zaključio da su, uz pomoć nadležnih uprava Generalštaba, obezbeđeni povoljni uslovi za rad te komande.

Načelnik GŠ VS general-potpukovnik Zdravko Ponoš istakao je da će obuka u narednom periodu dobiti apsolutni prioritet u aktivnostima Vojske Srbije. Puna odgovornost za proces obuke je na Generalštabu i sve njegove uprave, pre svega Uprava za obuku, angazovaće se na povećanju kvaliteta obučavanja pripadnika i jedinica Vojske

 

 

 

U kasarni „Dedinje”, u Beogradu, danas je svečano obeležen Dan Garde Vojske Srbije – 6. maj, kada je, daleke 1830. godine, knjaz Miloš Obrenović izdao naredbu o formiranju prve srpske „Gvardije”.

Među mnogobrojnim gostima svečanosti su prisustvovali načelnik Uprave za operativne poslove i izaslanik načelnika GŠ VS general-major Dragan Kolundžija, načelnik Inspektorata odbrane viceadmiral Jovan Grbavac, komandant ViPVO general-major Dragan Katanić, načelnici VMA i Vojne akademije general-majori Miodrag Jevtić i Vidosav Kovačević, savetnici predsednika Republike Dušan Spasojević i Bojan Dimitrijević i predstavnik Kraljevskog doma Karađorđevića, Dušan Babac.

Obraćajući se prisutnima, komandant Garde pukovnik mr Goran Radovanović je istakao da su pripadnici Garde „uvek, kada su to interesi države i naroda zahtevali, na delu dokazivali spremnost da se odupru najvećim opasnostima i da, ne štedeći svoje živote, potvrde odanost najsvetijim vrednostima otadžbine.” Braniti otadžbinu za gardiste je uvek značilo braniti prošlost, sadašnjost i budućnost svoje zemlje.

Na svečanosti su pročitane i brojne čestitke gardistima za dan jedinice, pre svih načelnika GŠ VS general-potpukovnika Zdravka Ponoša i naredbe komandanta Garde o stimulativnim merama.

Obeležavanje dana tog elitnog sastava Vojske Srbije završeno je svečanim defileom jedinica.

 

GODISNJE SAVETOVANJE VOJNIH SRBIJANSKIH IZASLANIKA

Od 26. februara do 2. marta održava se godišnje savetovanje izaslanika odbrane Republike Srbije, čiji je cilj usmeravanje naših vojnodiplomatskih predstavnika za rad u narednom periodu. Ministar odbrane Zoran Stanković, načelnik Generalštaba general-potpukovnik Zdravko Ponoš i pomoćnik ministra za politiku odbrane Snežana Samardžić Marković danas su informisali učesnike skupa o toku reformi sistema odbrane, planovima i odlukama od uticaja na aktivnosti vojnih izaslanika u zemljama gde su delegirani.

Najodgovornije ličnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije ukazale su na značaj koji vojnodiplomatski predstavnici imaju u procesu približavanja evroatlanskim integracijama i podizanju ugleda naše zemnje i oružanih snaga u svetu.

Ministar Stanković je u svom izlaganju izneo stavove Ministarstva u vezi sa aktuelnim bezbednosnim problemima i načela kojima se ta institucija rukovodi u odnosu na relevantne unutardržavne i spoljnopolitičke procese.Metodologija reforme naše vojske u domenu njene organizacione i funkcionalne modernizacije bila je tema izlaganja generala Ponoša. On je izneo podatke o dostignutom stepenu reformi i očekivanjima koje Vojska Srbije u tom pogledu ima u narednih nekoliko godina. Snežana Samardžić Marković ukazala je na neophodnost promocije aktuelnih procesa u sistemu odbrane i bezbednosti, istakla neophodnost aktivne uloge vojnih izaslanika i zatražila od njih intenzivnu komunikaciju na bilateralnom planu.

 

HELIKOPTERSKE JEDINICE GADJAJU NA PASULJSKIM LIVADAMA

 

Pripadnici 119. helikopterskog puka danas su na intervodovskom poligonu Pasuljanske livade, u sklopu redovne obuke, gađali zemaljske ciljeve protivoklopnim vođenim raketama. Posade 714. protivoklopne helikpoterske eskadrile iz Kraljeva i 712. iz Niša, uprkos jakom vetru koji je pretio da ugrozi gađanje, postigli su vrlo dobre rezultate, pogodivši većinu ciljeva na udaljenosti od oko 2500 metara.

Pomoćnik komandanta Vazduhoplovnih snaga za operacije pukovnik Sreto Malinović izrazio je zadovoljstvo radom na poligonu i pohvlio najuspešnije posade – pilote majore Srđana Markovića i Ivana Poljčaka i letače strelce zastavnika Gorana Stevančića i starijeg vodnika Miodraga Aleksića.

 

 

 

 

 

 

 

ISPRACAJ PENZIJONISANIH GENERALA

 

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Zdravko Ponoš priredio je danas ispraćaj za generale koji su penzionisani u toku prošle godine.

General Ponoš je tom prilikom izrazio zahvalnost penzionisanim generalima na profesionalnom i požrtvovanom odnosu prema pozivu i poželeo im dobro zdravlje. On je istakao da niko nema pravo da dovodi u pitanje rezultate njihovog rada i dodao da od penzionisanih generala očekuje konstruktivan odnos prema ljudima koji preuzimaju obavezu komandovanja oružanim snagama.

 

 

KURSOVI ZA VOJNU GIMNAZIJU I VOJNU AKADEMIJU

 

U magazinu ODBRANA od 15. marta objavljeni su konkursi za upis učenika i studenata u Vojnu gimnaziju i Vojnu akademiju.

Od oktobra u Vojnoj akademiji će se školovati i devojke, što predstavlja presedan u gotovo dva veka dugoj istoriji srpskog vojnog školstva. Za početak, planirano je da 25 mlađanih pripadnica nežnijeg pola, za koje su već obezbeđeni veoma kvalitetni smeštajni i radni uslovi, studira na smerovima veze, pešadije, ABHO, tehničke službe i avijacije.

Posle četvorogodišnjeg, odnosno petogodišnjeg školovanja, buduće «gospođice potporučnici», kako će se zvanično oslovljavati, dobiće zvanje diplomiranog oficira srpske vojske i civilnu diplomu odgovarajućeg tehničkog fakulteta s kojim Vojna akademija ima sličan obrazovni i nastavni program i razvijenu saradnju.

Konkurse za Vojnu gimnaziju i Vojnu akademiju možete pogledati i na web sajtu www.vj.yu/lat/aktuelno/konkursi_oglasi.htm.

 

LOVACKO-BOMBARDERSKA AVIJACIJA GADJALA NA POLIGONU CENTA

Jedinice Vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije danas su na poligonu Čenta kod Zrenjanina, u okviru redovne obuke, gađale, raketirale i bombardovale zemaljske ciljeve.

Tridesetak pilota aviona mig 21, galeb G-4 i orao iz sastava 252. mešovite avijacijske eskadrile, 101. lovačke avijacijske eskadrile iz Batajnice i 241. lovačko-bombarderske eskadrile iz Kraljeva, tokom trodnevnih aktivnosti, pokazali su visok stepen obučenosti i osposobljenosti.

Rukovodilac dejstava pukovnik Zoran Drljača naglasio je da se ovim gađanjem zaključuje šestomesečni ciklus priprema i obuke pilota, kojoj će se ubuduće posvećivati više pažnje.

 

 

MAGAZIN ODBRANA

28.02.2007. – Magazin ODBRANA u broju 35 od 1. marta donosi:

Intervju sa general-majorom dr Miodragom Jevtićem, načelnikom Vojnomedicinske akademije, koji se zalaže da ta ustanova bude peti klinički centar u Srbiji i na taj način dostupnija svim gradjanima.

Povodom Dana civilne zaštite, ODBRANA objavljuje prilog o brojnim protivrečnostima u toj oblasti, koje treba što pre zakonski rešiti.

Kakve su posledice upotrebe kasetnih bombi, koje nažalost nisu zabranjene nijednom međunarodnom konvencijom. O tome je nedavno u Libanu održano medjunarodno savetovanje na kome su učestvovali i naši stručnjaci.

Od kraja januara granice Srbije, umesto vojske, čuva policija, što je u skladu sa normama Evropske unije. Time je završen skoro stogodišnji period u kome je državne međe na ovim prostorima kontrolisao vojnik, najverniji čuvar narodnog ognjišta.

Prilog u ODBRANI, na 20 strana, posvećen je položaju i perspektivama odbrambene industrije Srbije.

U rubrici Svet o psihološkim operacijama američke vojske u Iraku, a u Tehnici o zaštiti informacija na bazi kvantne kriptografije.

Novi Feljton je o Topličkom ustanku 1917. godine.

ODBRANU možete kupiti na svim kioscima ŠTAMPE i FUTURE PLUS i u vojnoj knjižari u Vasinoj ulici 22 u Beogradu, po ceni od 100 dinara.

 

MAGAZIN ODBRANA

Intervju sa pukovnikom prof. dr Dragutinom Jovanovićem, načelnikom Uprave za školstvo o reformi vojnog obrazovanja koje treba da postane deo obrazovnog i naučnog prostora Srbije.

Tema je posvećena saradnji Vojske Srbije i Kfora, koja je u stalnom usponu, a dostignuti nivo se odlikuje visokim stepenom poverenja, uvažavanja i međusobnog razumevanja.

Partnerstvo za mir i Nato: za i protiv, bila je tema diskusija u Ambasadi Češke Republike u Beogradu o tome da li smo za ulazak u Nato ili nismo.

Tokom 2006. godine Program prevencije HIV/AIDS-a u Vojsci Srbije pomogle su SAD sa donacijom od 155.000 dolara. Projektom su definisani prioriteti prevencije i primena različitih modela kontrole side u srpskoj vojsci. Poput razvijenih armija sveta, Vojska će u budućnosti izraditi i strateški plan zaštite pripadnika našeg sistema odbrane.

U Specijalnom prilogu Arsenal broj 3 na 24 strane je savremeno naoružanje i oprema u svetu i kod nas.

Predviđanja govore da će smrtnost od trovanja izbiti na prvo mesto i tako prevazići do sada najopasnija – kardiovaskularna i maligna oboljenja. Šta Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA preduzima u borbi protiv opasnog protivnika.

Ukoliko najavljeni novi "mirni" protesti "Samoopredeljenja" na Kosovu budu imali za posledicu nove žrtve i novu "osvetu OVK", oni bi mogli da dovedu do nove faze terorizma albanskih ekstremista, ovoga puta – protiv srpskih civila i međunarodnih vojnika i policajaca.

Magazin ODBRANA možete kupiti na kioscima ŠTAMPE i FUTURE PLUS i u vojnoj knjižari u Vasinoj 22 u Beogradu po ceni od 100 dinara.

 

 

OBELEZEN DAN SECANJA U 250. RAKETNOJ BRIGADI

 

U kasarni “Banjica 2” u Beogradu, danas su pripadnici 250. raketne brigade PVO obeležili Dan sećanja na svoje kolege koji su poginuli tokom ratnih dešavanja 1999. godine. Venac na spomen obeležje u kasarni, posvećeno devetorici stradalih raketaša, položili su pripadnici brigade i delegacija Skupštine grada Beograda koju je predvodio zamenik predsednika Zoran Alimpić.

Komandant 250. raketne brigade PVO pukovnik Stanko Vasiljević zahvalio je svima koji su prisustvovali podsećanju na junake koji su izgubili život na borbenim zadacima. Danu sećanja u kasarni na Banjici, kao i ranijih godina, prisustvovali su i umetnici Jelena i Ivana Žigon, Zorana Pavić i Ekstra Nena.

OBELEZEN DAN VOJNOG SKOLSTVA

Centralna svečanost povodom Dana vojnog školstva 18. marta, održana je danas u amfiteatru Vojne akademije u Beogradu. Obraćajući se mnogobrojnim gostima, među kojima su bili ministar odbrane dr Zoran Stanković i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Zdravko Ponoš, načelnik Vojne akademije general-major Vidosav Kovačević je naglasio značaj promena sprovedenih u sistemu vojnog obrazovanja.

Objedinjavanje svih nivoa školovanja u Vojsci, od poslediplomskih studija, Generalštabnog i Komandnoštabnog usavršavanja, preko osnovnih studija do Vojne gimnazije i Škole za rezervne oficire, pod okriljem Vojne akademije, omogućilo je efikasnije i kvalitetnije obrazovanje i osposobljavanje budućih oficira i podoficira i dovelo do poboljšanja u nastavnom procesu.

Na svečanosti su dodeljena i naučna zvanja doktora i magistara vojnih i vojnotehničkih nauka stečena u periodu između dva praznika. Pohvaljeni su najbolji polaznici na svim nivoima vojnog obrazovanja i uručene zahvalnice za korektnu saradnju brojnim pojedincima i institucijama među kojima se ističu Saobraćajni, Mašinski, Elektrotehnički i Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, zatim Džeferson institut iz SAD, pozorište Atelje 212 i Sportsko društvo „Partizan“.

OBELEZEN DAN PROBOJA NA SREMSKOM FRONTU

Na spomen obeležju nadomak Šida danas je obeležena 62. godišnjica proboja Sremskog fronta. U ime predsednika Republike Srbije venac je položio viceadmiral Jovan Grbavac, venac Vojske Srbije – general major Dragan Kolundžija, a pukovnik Željko Kuzmanović ispred Prve brigade Kopnene vojske.

Vence su položile i delegacija SUBNOR-a Srbije, predstavnici ambasada i vojni izaslanici Ruske Federacije, Ukrajine, Belorusije, Bugarske, Bosne i Hercegovine i Makedonije, te brojni veterani Drugog svetskog rata i predstavnici političkih partija.

General u penziji Milovan Miščević, učesnik borbi na Sremskom frontu, govorio je o značaju antifašističke borbe našeg naroda, podsećajući na brojne žrtve, naročito među srpskom omladinom.

Za 175 dana, koliko su trajale borbe sa nemačkim i ustaškim snagama, život je izgubilo oko 13.500 jugoslovenskih vojnika, uglavnom Srba, 1.100 boraca Crvene armije i oko 800 bugarskih i italijanskih vojnika.

 

PLANIRANJE BILATERNE VOJNE SARADNJE OGLODANE SRBIJE I SAD

 

Konferencija za planiranje aktivnosti bilateralne vojne saradnje Ministarstva odbrane Republike Srbije, Evropske komande SAD i Nacionalne garde Ohaja održana je danas u Klubu Vojske “Topčider“.

Na konferenciji su razmatrane i usaglašene aktivnosti vojno-vojnog programa koje su pripadnici Ministarstva odbrane i Generalšaba Vojske Srbije predložili za 2008. godinu, a usvojili Evropska komande SAD i zemlja partner – Ohajo, uz čiju će podršku njihov sadržaj i biti realizovan.

Aktivnosti, koje će biti realizovane odnose se, pre svega, na razmenu znanja, organizovanje seminara, konferencija i studijskih putovanja.

 

 

 

POCEO REGIONALNI KURS O PRAVU U ORUZANIM SUKOBIMA

 

U organizaciji Centra za mirovne operacije Vojske Srbije, a u saradnji sa ambasadama Kraljevine Holandije, Kraljevine Norveške i Institutom za humanitarno pravo iz San Rema, u Centru za mirovne operacije danas je počeo „Kurs o pravu u oružanim sukobima“.

Ovo je treći put kako se taj kurs organizuje u našoj zemlji, ali je prvi put međunarodnog karaktera pošto će, pored 23 učesnika iz Srbije, osam predstavnika iz zemalja u regionu, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Hrvatske, biti u prilici da steknu osnovna znanja iz oblasti Međunarodnog humanitarnog prava i sagledaju ulogu prava u oružanim sukobima.

Povodom početka tog regionalnog kursa, upriličeno je i otvaranje „Malog internata“, objekta za smeštaj polaznika kurseva koji je obnovljen zahvaljujući donaciji ambasada Kraljevine Holandije i Kraljevine Norveške, kao i uspešnim korišćenjem raspoloživih resursa Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

 

  PRESTAVNICI VOJNE BOLNICE NIS I VMA NA NATO VEZBAMA U NORVESKOJ

 

Predstavnici Uprave za zdravstvo i Vojnomedicinske akademije učestvovali su na NATO vežbi «Cold Response 2007», koja je od 5. do 14. marta održana u Norveškoj. Šest lekara i medicinskih tehničara iz Vojne bolnice Niš i Vojnomedicinske akademije bili su u sastavu medicinskog bataljona norveških oružanih snaga.

Medicinski tim iz Srbije, u saradnji sa norveškim kolegama, demonstrirao je način trijažiranja, operativnog i postoperativnog zbrinjavanja i evakuacije tokom vežbe. Članovi tima su prisustvovali i pokaznoj vežbi u kojoj su učestvovale tenkovske, inžinjerijske, helikopterske i pešadijske jedinice iz 21 zemlje članice NATO. Naš tim je takođe predstavio i svoja iskustva iz ratne hirurgije.

Lekari i medicinski tehničari iz VMA, Vojne bolnice Niš i Vojnomedicinskih centara Beograd i Novi Sad su u toku februara ove godine pohađali «Taktički i trauma kurs za učešće u mirovnim operacijama», koji je održan u Centru združenih sanitetskih službi Norveške u Sessvollmoen-u.

PREVENCIJA ZLOUPOTREBE PSIHOLOSKIH SUPSTANCI U SRBIJANSKOJ VOJSCI

U Klubu Vojske Srbije „Topčider“, danas je održana stručna konferencija „Suzbijanje zloupotrebe psihoaktivnih supstanci u Vojsci Srbije“ u organizaciji Generalštaba Vojske Srbije i Vojno medicinske akademije (VMA). Cilj Konferencije je pronalaženje mera za efikasniju prevenciju zloupotrebe psihoaktivnih supstanci u Vojsci.

„U Vojsci Srbije sistematski se prate okolnosti nastanka i uzroci koji dovode do zloupotrebe psihoaktivnih susptanci, a preduzimaju se konstantno i preventivne mere“, rekao je zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Miloje Miletić, na otvaranju Konferencije. On je dodao da je prevencija izuzetno važna jer, pored ostalog, „zloupotreba psihoaktivnih supstanci povećava mogućnost vanrednih događaja“.

Načelnik Uprave za ljudske resurse u Generalštabu VS general-major Petar Radojčić istakao je da je broj korisnika opijata u društvu u porastu i „da se takvo stanje reflektuje i na vojnu sredinu“. General Radojčić je naglasio da Vojska ima obavezu da poboljša posebno prevenciju u svojoj sredini „kako zbog svoje efikasnosti, tako i zbog odgovornosti prema svojim pripadnicima i njihovim porodicama“.

Učesnici Konferenciji bili su lekari Klinike za psihijatriju VMA, Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, predstavnici oružanih snaga Velike Britanije, Srpske pravoslavne crkve, kao i Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

 

SASTANAK SRBIJANSKOG PREDSEDNIKA SA CLANOVIMA PROSIRENOG KOLEGIJUMA NACELNIKA GS SV

Na sastanku predsednika Srbije Borisa Tadića sa članovima proširenog Kolegijuma načelnika Generalštaba Vojske Srbije, koji je održan danas, načelnik Generalštaba general-potpukovnik Zdravko Ponoš i njegovi saradnici informisali su predsednika Tadića o dosadašnjoj transformaciji Vojske Srbije, problemima i daljim zadacima.

«Krajem 2007. treba da bude okončana prva faza transformacije Vojske Srbije čiji je ključni deo uspostavljanje nove strukture. To je posao koji ćemo završiti u predviđenom roku, ali posle toga biće iscrpljen prostor koji Vojsci stoji na raspolaganju u okviru postojećih normativnih, doktrinarnih i strategijskih dokumenata, što ukazuje na činjenicu da nam za nastavak procesa transformacije treba novi zakonski okvir», rekao je general Ponoš na konferenciji za novinare po završetku sastanka.

Ključne oblasti na kojima treba dalje da se radi jesu optimizacija raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa, modernizacija, profesionalizacija i, konačno, socijalna reforma, što se pre svega odnosi na novu politiku plata. «Mora da se napravi odgovarajući ambijent da bi transformacija mogla da se kreće u željenom smeru», zaključio je general Ponoš, istakavši da je raspoloživi budžet odbrane sasvim dovoljan da se transformacija realizuje, ali i da treba drugačije da se preraspodele sredstava koja Vojska dobija.

Naglasivši da je potpuno jasno da generali i oficiri koji danas vode Vojsku imaju jasnu predstavu o tome u kom pravcu proces transformacije treba da ide i kako da se rešavaju ključni bezbednosni izazovi, predsednik Republike Boris Tadić je rekao da je neophodno stvoriti zakonske pretpostavke kako bi se nastavak transformacije Vojske Srbije obavljao punom efikasnošću, a Vojska dobila onaj oblik, kvalitet i sposobnost kakvi su potrebni Srbiji danas, imajući u vidu sve pretnje i izazove sa kojima se suočava.

«Mnoge transformacione procese započeli smo pre nekoliko godina. Jedan deo tog procesa je završen i još jednom hoću da izrazim svu podršku današnjem Generalštabu i njegovom načelniku generalu Zdravku Ponošu na poslu koji je do sada obavljen, ali nas mnogi veliki poslovi tek čekaju. Podsećam da smo primljeni u program Partnerstvo za mir, ali, na žalost, od tog trenutka nismo pokrenuli proces integracije unutar programa niti korak dalje. Dakle, u nekim delovima sistema odbrane imamo nedozvoljiva kašnjenja. Zato je potrebno da što pre formiramo Vladu Republike Srbije, ne samo radi nastavka reforme u domenu ekonomije, pregovora o budućem statusu Kosova, već i zbog reformi koje nas čekaju u sistemu bezbednosti i ponajpre u sistemu odbrane», zaključio je predsednik Tadić.

   

SEMINAR O BEZBEDNOSTI VAZADUHOPLOVNIH SNAGA SAD

U Komandi Vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane u Zemunu danas je počeo dvodnevni seminar pod nazivom „Bezbednost Vazduhoplovnih snaga SAD“. Seminar, koji organizuju Ministarstvo odbrane Srbije i Evropska komanda SAD – Kancelarija za bilateralne odnose u Beogradu, namenjen je pilotima i pripadnicima vazduhoplovno tehničke sluzbe V i PVO.

Predavači iz Vazduhoplovne baze u Ramštajnu, major Rasel Braun, načelnik za bezbednost u vazdušnom transportu i zastavnik Bret Venti, nadzornik za bezbednost na kopnu, upoznaće učesnike seminara sa najvaznijim elementima bezbednosti letenja. Oni će predstaviti načine postupanja u situacijama u kojima je ugrožena bezbednost posada i ljudstva koje radi na vazduhoplovima, kao i pravila i propise kojima je ta problematika regulisana u Vazduhoplovstvu SAD.

– Reč je o specijalističkom seminaru na temu koja je veoma značajna za funkcionisanje letačke obuke, usavršavanje u oblasti bezbednosti letanja i prevenciju ugrožavanja bezbednosti letenja. Za nas je ovo dobra prilika da se upoznamo sa iskustvima ovog velikog vazduhoplovstva koje bazira i izvršava letačke zadatke na gotovo svim kontinentima i koje se sigurno susreće sa brojnim izazovima koji narušavaju bezbednost letenja. Njihovo veliko iskustvo, uz našu dosadašnju praksu, sigurno će biti od značaja u daljem preduzimanju mera predostrožnosti na sprečavanju neželjenih situacija u našem Vazduhoplovstvu – rekao je na otvaranju seminara pomoćnik komandanta V i PVO za operacije i domaćin seminara pukovnik Sreto Malinović.

 

SEMINAR O MIROVNIM OPERACIJAMA

 

U organizaciji Evropske komande SAD danas je u Centru za mirovne operacije Vojske Srbije počeo trodnevni seminar sa nazivom „Strategija mirovnih operacija i upućivanje snaga u mirovne operacije“.

Polaznici seminara, pripadnici Ministarstva odbrane Republike Srbije i Vojske Srbije, iz prve ruke moći će da čuju iskustva američkih kolega u procesu planiranja i organizovanja priprema za angažovanje u misijama u oružanim snagama SAD, dobiće informacije o ulozi i funkcijama štaba, Standardnim operativnim procedurama, o Nato standardima i nekim ključnim elementima od uticaja na pripreme i obavljanje misija.

 

 

SEMINAR PLANIRANJE OBUKE NA TEHNICKOM NIVOU

U skladu sa planom bilateralne vojne saradnje za 2007. godinu između Ministarstva odbrane Republike Srbije i Ministarstva odbrane Velike Britanije, u Klubu Vojske Srbije «Topčider» danas je počeo dvodnevni seminar sa nazivom «Planiranje obuke na taktičkom nivou – britanski aspekt». Seminar će voditi izaslanik odbrane Velike Britanije u Beogradu pukovnik Sajmon Vandelur i predstavnici britanskog mobilnog tima za obuku iz Viškova (Češka Republika).

Seminar je otvorio zamenik načelnika Uprave za obuku i doktrinu Generalštaba Vojske Srbije pukovnik Branko Deletić, koji je istakao da su ekspertski razgovori, koji su mu prethodili, kao i sam seminar organizovani radi razmene iskustava i dobijanja informacija o konceptu obuke u britanskim oružanim snagama, koji bi mogao biti primenjen u reformisanom sistemu obuke Vojske Srbije. Reč je o modelu koji je uz odgovarajuće modifikacije usvojila većina modernih armija sveta.

Tokom seminara biće reči o hijerarhiji normativno-doktrinarnih dokumenata iz oblasti obuke u oružanim snagama Velike Britanije, sistemu planiranja misija i zadataka obuke, Agenciji za vojnu obuku i regrutaciju (ATRA) i konceptima individualne obuke u oružanim snagama Velike Britanije

 

SEMINAR STRATEGISKIM OPERACIJAMA PROTIV VAZDUSNE ODBRANE

 

U Komandi Vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane u Zemunu, počeo je dvodnevni seminar pod nazivom «Strategijske operacije protivvazduhoplovne odbrane». Seminar su organizovali Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Evropska komanda SAD i Kancelarija za bilateralne odnose u Beogradu.

Seminar je otvorio načelnik Štaba Vazduhoplovstva i PVO pukovnik Jovica Draganić koji je upoznao predstavnike Evropske komande SAD sa načinom sprovođenja operacija protivvazduhoplovne odbrane u VS i sa reformom ViPVO.

Seminar je namenjen oficirima iz Komande ViPVO, komandantima diviziona i eskadrila i oficirima iz jedinica ViPVO, koji su se tom prilikom upoznali sa procedurama i načinima sprovođenja operacija protivvazduhoplovne odbrane SAD, funkcionisanjem Severnoameričke komande za aviokosmičku odbranu, iskustvima iz dosadašnjih operacija, procedurama presretanja u vazduhoplovnom prostoru i drugim temama. Predavanja su održali potpukovnik Džejms Mejnord i major Pol Šulc.

 

preneseno iz VOJSKA SRBIJE

http://www.vj.yu/

 

 

 

This entry was posted in Nieuws en politiek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s