DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA

    

   http://www.crazyprofile.com/scroller/scroller-sign.swf
Get a scroller sign at http://www.crazyprofile.com.com!

  

STATUTI:

 

Sloboda 

Rad              

        Bezbednost    

I                     

Jedna         

Armija      

DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA je politi~a stranka  svih SRBA na prostorima SLOBODNE DR@AVE SRBIJE i van wenih granica…

  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA prvenstveno se zala`e za SLOBODU svih SRBA i nacijonalnih mawina na prostorima SLOBODNE DR@AVE SRBIJE  i van wenih granica…

 

  S L O B O D A

DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA ima za ciq da svim stanovncima na teritoriji SLOBODNE DR@AVE SRBIJE garantuje SLOBODU govora, SLOBODU mi{qewa, SLOBODU {tampe, SLOBODUizra`avawa…

Srpski narod treba i mora da `ivi u potpunoj SLOBODI gde svako ima pravo i obavezu da se SLOBODNO ose}a…

 

R A D  

 DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA omogu}ava svim stanovnicima SLOBODNE DR@AVE SRBIJE da imaju pravo i obavezu na RAD.

Kad ka`emo pravo na rad – to zna~i da svaki stanovnik SLOBODNE DR@AVE SRBIJE ima apsulutno pravo na pla}eni RAD

Kad ka`emo obavezu na RADto zna~i da svaki stanovnik SLOBODNE DR@AVE SRBIJE je du`an da radi, da stvara i da doprinosi ukupnom razvitku i unapre|ewu SLOBODNE DR@AVE SRBIJE 

RAD je na{a du`nost i obaveza sa kojim poboq{avamo uslove `ivota svih gra|ana kao i  SLOBODNE DR@AVE SRBIJE

Na{ Srpski narod ka`e:

"Ko neradi – nema da jede"…

Po{to }e ustavom SLOBODNE DR@AVE SRBIJE biti u koliko DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA do|e na vlast – zagarantovano pravo na rad svim stanovnicima SLOBODNE DR@AVE SRBIJE onda tu nema nikoga ko }e da gladuje i zavisi od bilo kog drugog do od sopstvenog truda i zarade koji }e mu da garantuje DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA  i koja wega kao gra|anina te iste SLOBODNE DR@AVE SRBIJE zadu`uje da se svojim trudom i radom odu`i – odnosno unapredi samog sebe i svoju SLOBODNU DR@AVU SRBIJU

 

   B E Z B E D N O S T    

DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA garantuje BEZBEDNOST svim gra|anima na celoj teritoriji SLOBODNE DR@AVE SRBIJE   

DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA  garantuje BEZBEDNOST svih SRBA i izvan granica SLOBODNE DR@AVE SRBIJE i stara se da svi SRBI bez izuzeka kojoj verskoj ili politi~koj stranci pripadaju budu bezbedni i da im se po potrebi pru`i socijalna i pravna za{tita… 

 

J E D N A  A R M I J A       

DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA  zala`e se za jedinstvenu VOJSKU.   

To je SRPSKA VOJSKA , odnosno SRPSKA ARMIJA, koja je iskqu~ivo sastavqena od stanovnika SLOBODNE DR@AVE SRBIJE.

SRPSKA ARMIJA je oru`ana sila ~iji ciq je da ~uva granice … i povrati sve teritorije koje su od postanka SRPSKIH DR@AVA bilo ~ijom krivicom podpale pod tu|insku upravu , odnosno prisvojene od strane neprijateqa.( na primer: SKADAR na reci Bojani…itd,itd,itd…)

SRPSKA ARMIJA je VOJSKA SRPSKOG N ARODgde svi stanovnici SLOBODNE DR@AVE SRBIJE podle`u pravu i obavezi da budu sastavni deo te odbranbene oru`ane sile…

 

R E P U B L I K A ILI M O N A R H I J A  

  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA zala`e se za PARLAMENTARNU DEMOKRATIJU gde }e se nakon pobede DEMOKRATSKE PARTIJE SRBIJA na slobodnim demokratskim izborima REFERENDUMOM obratiti NARODU , koji }e se slobodno izjasniti za  REPUBLIKU ili MONARHIJU.

 

 V J E R O I S P O V E S T

  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA  garantuje pravo VJEROISPOVESTI svih svojih gra|ana u SLOBODNOJ DR@AVI SRBIJI  koju zastupa minstarstvo VJERE

 

  P O L I T I ^ K O  O P R E O D E Q E W E

 DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA garantuje pravo svim gra|anima SLOBODNE DR@AVE SRBIJE na POLITI^KO OPREODEQEWE…

 

N A C I J O N A L N O S T 

DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA  zala`e se da svi stanovnici SLOBODNE DR@AVE SRBIJE  dobiju jedan paso{ i jednu nacijonalnost , to jest SRPSKI PASO[ i SRPSKU NACIJONALNOST…

 

 Z D R A V S T V E N A  W E G A

DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA zala`e se da svi gra|ani SLOBODNE DR@AVE SRBIJE  imaju besplatnu zdravstvenu pomo} i wegu u mogu}nostima koje zate~emo prilikom preuzimawa vlasti SLOBODNE DR@AVE SRBIJE, gde }e mo naravno te`iti u {to kra}em vremenskom perijodu da obezbedimo potpunu besplatnu zdravstvenu wegu (ukqu~uju}i i popravku zuba) celom stanovni{tvu SLOBODNE DR@AVE SRBIJE

 

  S M T N A   K A Z N A

  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA zala`e se za ukidawe SMTNE KAZNE za bilo koje po~iweno krivi~no delo po zakonu SLOBODNE DR@AVE SRBIJE izuzev u RATU za [PIJUNA@U i VELEIZDAJU

 

 

STATUT: AA

OSNIVAC I ARHITEKTA DEMOKRATSKE PARIJE SRBIJA JE

SLOBODAN PIVLJANIN

KOJI OSTAJE DOZIVOTNI POCASNI PREDSEDNIK

DEMOKRATSKE PARTIJE SRBIJA

SLOBODAN JE OBOLIJO IMA DVA RAKA JEDAN NA BUBREGU A JEDAN U STOMAKU

NETRAZI NIOTKOGA POMOC NITI HOCE DA SE OPERISE

BOZIJOM VOLJOM BROJI SVAKI DAN I PRIMPEMA SE DA PONOSNO STANE PRED OLTAR TVORCA GDE GA CEKA NJEGOVA

VOLJENA LJUBA IRIS DE VRIES KOJOJ SU DUSMANI UBRZGALI OTROV PRED NJEGOVIM OCIMA

SLOBODAN PIVLJANIN NEMA PRETENCIJE DA POSTANE PRDESEDNIK

DRZAVE

DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA SIGURNO CE POBEDITI SVE DRUGE PARTIJE

DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA UZECE VODJSTVO NAD DRZAVOM

DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA IZABRACE SVOG NOVOG VOZDA

ONOG  MLADOG COVEKA ILI DEVOJKU KOJI VISE LJUBE ISTINU PRAVDU I SLOBODU

OD  BILO KOG ZLATNOG LANCA.

 

DMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA OSNOVANA JE 1986 GODINE U EGZILU

SVI ONI KOJI SE SLAZU SA GORE NAVEDENIM STATUTIMA DP-SRBIJA DOBRO SU DOSLU…

TRAZE SE CESTITI LJUDI (DEVOJKE, MOMCI, BABE , STARCI ,RADNICI, SELJACI, PENZIJONERI, VOJNICI, OFICIRI , PODOFICIRI, STUDENTI , ITD. ITD. ITD…) BEZ RAZLIKE KOLIKO SU SKOLOVANI, DA PRSTUPE DP-SRBJA…

U DP-SRBIJA NEMA MESTA BUKONJAMA, LAZOVIMA, LOPOVIMA, LICEMERIMA , TERORISTIMA I NADRI SRBIMA…

DP-SRBIJA POKAZACE I DOKAZACE DA JE JEINI PUT SPAS SRPSTVA – SRPSKA  SLOGA – DEMOKRATSKIM PUTEM…

POBEDICEMO SVE LAZOVE, LOPOVE I PREVARANTE U KOLIKO SE ZAKUNEMO DA CE MO DOSTOJNO – NASIH DRAGIH CASNIH PREDAKA – CELOG NASEG OVOZEMALJSKOG TRENUTNO ZIVOTA :BRANITI ; VERU, PRAVDU I SLOBODU.

DOBRO DOSLI U VASU DEMOKRATSKU PARTIJU

SRBIJA

 

  KABINET POCASNOG PREDSEDNIKA DEMOKRATSKE PARTIJE SRBIJA

tel:06-305 825 60

Email: slobodan-radojev-mitric@hotmail.com

Adresa:

Postbus 16621

1001 RC Amsterdam

NEDERLAND

EUROPE

HIMNA DEMOKRATSKE PARTIJE SRBIJA 

NIJESI SAM!

 

Kad sve izgleda tu`no…

I kad su te svi napustili

U borbi za Vjeru!

Slobodu!

Pravdu!

Onda pjevaj pjesmu:

NIJESI SAM!

 

Nijesam Sam.

Iznad MENE je Sveotac VI[WI

Ispod MENE Svemajka GAJA!

Sdesne strane Aranan|el GABRIJEL!

Slijeva MIHAJEL!

Ispred MENE RAFAJEL

Iza MENE URAJEL!

[TA MI KO MO@E!?!

Nijesam sam!

 

NIJESI SAM!

 

Kad sve izgleda tu`no…

I kad su te svi napustili

U borbi za Vjeru!

Slobodu!

Pravdu!

Onda pjevaj pjesmu:

NIJESI SAM!

 

NIJESI SAM!

 

Iznad TEBE je Sveotac VI[WI

Ispod TEBE Svemajka GAJA!

Sdesne strane Aranan|el GABRIJEL!

Slijeva MIHAJEL!

Ispred  TEBE RAFAJEL

Iza  TEBE URAJEL!

[TA TI KO MO@E!?!

NIJESI SAM!

 

NIJESI SAM!

 

Kad sve izgleda tu`no…

I kad su VAS svi napustili

U borbi za Vjeru!

Slobodu!

Pravdu!

Onda pjevajte pjesmu:

NIJESI SAM!

 

NIJESTE SAMI!

Iznad VAS je Sveotac VI[WI

Ispod  VAS Svemajka GAJA!

Sdesne strane Aranan|el GABRIJEL!

Slijeva MIHAJEL!

Ispred  VAS RAFAJEL

Iza  VAS URAJEL!

[TA  VAM KO MO@E!?!

NIJESTE SAMI!

 

NIJESI SAM!

 

Kad sve izgleda tu`no…

I kad su NAS svi napustili

U borbi za Vjeru!

Slobodu!

Pravdu!

Onda pjevajmo pjesmu:

NIJESI SAM!

 

NIJESMO SAMI!

Iznad NAS je Sveotac VI[WI

Ispod NAS Svemajka GAJA!

Sdesne strane Aranan|el GABRIJEL!

Slijeva MIHAJEL!

Ispred NAS RAFAJEL

Iza NAS URAJEL!

[TA  NAM KO MO@E!?!

NIJESMO SAMI!

 

NIJESI SAM!

 Srpski coban: SLOBODAN PIVLJANIN – SRBIN DO GROBA

This entry was posted in Nieuws en politiek. Bookmark the permalink.

7 Responses to DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA

 1. DR.SLOBODAN RADOJEV says:

  —– Forwarded Message —-From: BORIS D <@partijamladih.org>To: srpskaarmija@yahoo.com; srpskaarmija@yahoo.comSent: Monday, October 15, 2007 1:46:50 PMSubject: U STAVU MIRNO PRED VAMA

  U STAVU MIRNO PRED VAMA
   
  DELIM VASE STAVOVE
   
   
  BORIS D………………..
   
                            JA SAM NIKO JA SAM NISTA MENI JE SRBIJA SVE

 2. DR.SLOBODAN RADOJEV says:

   
  From: SRPSKA ARMIJA
  To: DJORDJE PRUDNIKOFF ; DUSAN M. STOJANOVIC
  Sent: Thursday, April 03, 2008 12:04 AM
  Subject: DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA = DEMOCRATIC PARTY OF SERBIA
  AMSTERDAM  2 APRIL 2008DUSANU M. STOJANOVICU I DJORDJU PRUDNIKOFFU POSTO VAS DVA DJORDJE & DUSAN NOCAS MENE BOMBARDOVASTE SA VICEVIMA EVO I JA VAMA SALJEM JEDAN OZBILJNIJI …SAMO SE VI SMEJTE…TREBAJU MI OZBILJNI SAVETI…ONO ; NI PO BABU NI PO STRICEVIMA…JESAM LI U ZABLUDI KAD TEZIM DA ISPRAVIM I POVRATIM SVE ONO STO SMO IZGUBILI…U KOLIKO TO NISAM = ONDA STO SE NEPRIDRUZITE…U KOLIKO TO JESAM = DAJTE MI SAVETE…RECIMO ZA MINISTRA UMETNOSTI = KAD POBEDIMO = JER MI MORAMO POBEDITI = POSTAVILI BI SLIKARA RUSKO&SRPSKOG POREKLA… DA MU IME NEPOMINJEMO..ZA MINISTRA KOJE BILO STOLICE ILI  BEZ FORTELJE DUSANA POSLEDNJEG…ZA MINISTRA RATA IMAMO NIKOLU KAVAJU BRATA…ITD… ITD…ITD…STO VISE MLADIH LJUDI…POLA MUSKO… A POLA ONO NAJLJEPSE….JA SAM SAMO ARHITEKTA… ONO KO MOJSIJE… DAJEM VAM DRZAVU GDE TECE I MED I MLEKO.. ALI JA ONDA IDEM DALJE… VREDNO JE POKUSATI OVIM POILITICKIM PUTEM..NEMISLIM DA CE NAM USPETI DA IZADJEMO NA OVE NJIHOVE VELEIZDAJNICKE IZBORE.. ALI U KOLIKO BUDEMO JAKI MOZEMO ODMAH POSLE TIH NJIHOVIH ZAKAZATI NOVE… TO JE STVAR NARODA…U KOLIKO VAS DVA SMATRATE SVE OVO NAPISANO NEMOGUCE I NE ZELITE DA MI POMOGNETE ONDA PRIMITE OVO KAO JEDAN OD VICEVA.. PRICAJTE GA NOVIM NARASTAJIMA..PUNO TOPLIH POZDRAVA VAMA OBOJICISRDACNOSLOBODAN PIVLJANIN 

  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA
  http://srpska-armija.spaces.live.com/blog/cns!979603D395F3B99F!1468.entry
    
  DEMOCRATIC PARTY OF SERBIA
  http://theserbianarmy.spaces.live.com/blog/cns!47B15BA320227F3!1275.entry
   
   
  JEDINI NACIN DA SE SRPSKOJ NACIJI I COVECANSTVU POMOGNE JE PUTEM LEGALNIH PARLAMENTARNIH IZBORA.. U NARODNOJ SKUPSTINI TEK MOZEMO DA STVARAMO NOVE I MENJAMO STARE ZAKONE.. DRUGIM PUTEM , TO JE  DUVANJE  UZ VETAR… DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA OMOGUCAVA SVIM POJEDINCIMA I GRUPAMA DA SE  UKLJUCE U LEGALNU BORBU PROTIV OKUPATORA I DOMACIH IZRODA KOJE MOZEMO SAMO OVIM PUTEM  POBEDITI , SVE SRPSKE DRZAVE UJEDINITI I SVET SPASITI … SVI ONI KOJI ZELE DA SE UCLANE U DEMOKRATSKU PARTIJU
  SRBIJA – DOBRO SU DOSLI –
   
  Za sve informacije pisite na adresu:
  demokratskapartij@srbija.org.uk
   

 3. DR.SLOBODAN RADOJEV says:

  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA = DEMOCRATIC PARTY OF SERBIA
  Van: Djordje Prudnikoff (prunikof@sbb.co.yu)
   

  Verzonden:
  donderdag 3 april 2008 7:48:49

  Aan:
  ;

   

  Dear Slobodane,
  zelim da ti se zahvalim na ponudi !
  Shvatam to kao kompliment,
  a ne kao …šalu,
   ali i Ti, i Dusan znate, da sam boreci se za stan, i …..nepravdu u svetu ,
  iz mog ugla gledano…..iz umetnickog ugla gledano, umetnika koji je stekao samopouzdanje u svoj rad…….boravevci i na internetu,
   naslikao svega oko pet, sest slika za poslednjih deset godina.
  Grozno!
  Moj  zadatak je ipak da ONE, koji vole moj rad  obradujem nekim jos boljim delom.
  To zaista zelim, i za to jos uvek imam snage.
  Nadam se da cu prodajom slika ili nekretnine na Zlatiboru to uspeti uskoro da resim.
  Ovo je moje prvo reagovanje………Ovan sam u horoskopu !
  Zahvaljujem ti se jos jedanput,
  sa zeljom da svima nama dodju dani u kojima cemo da se opustimo….uzivamo,
  u drustvu…… koje odgovara nasem mentalitetu.
   
   

 4. DR.SLOBODAN RADOJEV says:

  Odakle pare za sve to ???DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA = DEMOCRATIC PARTY OF SERBIA
  Van: Dusan M Stojanovic (dusanmstojanovic@googlemail.com)
   

  Verzonden:
  donderdag 3 april 2008 12:21:37

  Aan:
  SRPSKA ARMIJA (the.serbianarmy@hotmail.com)

  CC:
  DJORDJE PRUDNIKOFF (prunikof@sbb.co.yu)

  Pomaze Bog Brate Slobodane iPostovani Gospodine Prudnikoff,ja se slazem sa ovim izlaganjem ali jedino je pitanje odakle pare za sve to.Ja pod jedan moram sve komunjare i mafijase koji su se o ustavu i zakonima Republike Srbije ogresili da ih strpam u zatbor a to Vam je oko 50.000 i za to mi je najvaznije da kao prvo to uradim.Za sve ostalo je onda jako lako, jer samo posteni i dobri ljudi mogu da vode jedan narod.Ja se nadam da sam Vam sa ovih par reci sve rekao.Dok nema ujedinjenih srbskih drzava na Balkanu, nema za sve nas nista dobro da ocekujemo.S bratskim pozdravomS postovanjemRab HristovDusan M. Stojanovic

 5. DR.SLOBODAN RADOJEV says:

  DEMOCRATIC PARTY OF SERBIA
   
  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA
  http://hi5.com/friend/group/2250958–DEMOCRATIC%2BPARTY%2BOF%2BSERBIA–front-html
   
   
  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA
  http://srpska-armija.spaces.live.com/blog/cns!979603D395F3B99F!1468.entry
   
   
  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA
  https://sites.google.com/site/srbskaarmija/Home/demokratska-partija-srbija 
   
  DEMOCRATIC PARTY OF SERBIA
   https://sites.google.com/site/theserbianarmy/Home/democratic-party-of-serbia
   
  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA
  http://srpska-armija.spaces.live.com/blog/cns!979603D395F3B99F!1468.entry
   
   
  DEMOCRATIC PARTY OF SERBIA
  http://theserbianarmy.spaces.live.com/blog/cns!47B15BA320227F3!1275.entry
   

 6. DR.SLOBODAN RADOJEV says:

   
  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA
  http://theserbianarmy.spaces.live.com/blog/cns!47B15BA320227F3!1250.entry
  DEMOCRATIC PARTY OF SERBIA
  http://theserbianarmy.spaces.live.com/blog/cns!47B15BA320227F3!1275.entry
   
  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA
  http://srpska-armija.spaces.live.com/blog/cns!979603D395F3B99F!1468.entry
   
  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA
  https://sites.google.com/site/srbskaarmija/Home/demokratska-partija-srbija 
   
  DEMOCRATIC PARTY OF SERBIA
   https://sites.google.com/site/theserbianarmy/Home/democratic-party-of-serbia
   
  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA
  http://srpska-armija.spaces.live.com/blog/cns!979603D395F3B99F!1468.entry
   
   
  DEMOCRATIC PARTY OF SERBIA
  http://theserbianarmy.spaces.live.com/blog/cns!47B15BA320227F3!1275.entry
   
   
   
   
  DEMOCRATIC PARTY OF SERBIA
   
  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA
  http://hi5.com/friend/group/2250958–DEMOCRATIC%2BPARTY%2BOF%2BSERBIA–front-html

 7. DR.SLOBODAN RADOJEV says:

   
  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA
  http://theserbianarmy.spaces.live.com/blog/cns!47B15BA320227F3!1250.entry
  DEMOCRATIC PARTY OF SERBIA
  http://theserbianarmy.spaces.live.com/blog/cns!47B15BA320227F3!1275.entry
   
  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA
  http://srpska-armija.spaces.live.com/blog/cns!979603D395F3B99F!1468.entry
   
  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA
  https://sites.google.com/site/srbskaarmija/Home/demokratska-partija-srbija 
   
  DEMOCRATIC PARTY OF SERBIA
   https://sites.google.com/site/theserbianarmy/Home/democratic-party-of-serbia
   
  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA
  http://srpska-armija.spaces.live.com/blog/cns!979603D395F3B99F!1468.entry
   
   
  DEMOCRATIC PARTY OF SERBIA
  http://theserbianarmy.spaces.live.com/blog/cns!47B15BA320227F3!1275.entry
   
   
   
   
  DEMOCRATIC PARTY OF SERBIA
   
  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA
  http://hi5.com/friend/group/2250958–DEMOCRATIC%2BPARTY%2BOF%2BSERBIA–front-html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s