ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈА

   

y1pn31KDOoQTghGiV8CdkN-eSP5Y2ARZxHBYr_wncWikID5V_q9rXfnjV2VL7DM_sZHYCK-HKF8_mE

  

  СЕРБСКЕ ИНТЕРНЕТ НОВИНЕ

  THE SERBIAN INTERNET NEWS
  
 
 
 
               serbflag 
globe2

         

 

     http://www.123video.nl/123video_share.swf?mediaSrc=588917

 http://www.123video.nl/playvideos.asp?MovieID=588917

========================================================== 

 
 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=3lEnxiiTwp0

 

ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈА

СТАТУТИ:

 

Слобода

Рад

Безбедност

И

Једна

Армија

 

ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈА је политичка странка свих СРБА на просторима СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ и ван њених граница…

 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈА првенствено се залаже за СЛОБОДУ свих СРБА и НАЦИЈОНАЛНИХ МАЊИНА на просторима СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ и ван њених граница…

 

  С Л О Б О Д А  

ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈА има за циљ да свим становницима на територији СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ гарантује:СЛОБОДУ говора, СЛОБОДУ мишљења, СЛОБОДУ штампе, СЛОБОДУ изражавања...

Српски народ треба и мора да живи у потпуној СЛОБОДИ где има право и обавезу да се СЛОБОДНО осећа…

 

 Р А Д

ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈА омогућава свим становницима СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ да имају право и обавезу на РАД.

Кад кажемо право на рад – то значи да сваки становник СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ има апсулутно право на плаћени РАД…

Кад кажемо обавезу на РАД – то значи да сваки становник СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ је дuжан да ради, да ствара и да доприноси укупном развитку и унапређењу СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ…

Рад је наша дужност и обавеза са којом побољшавамо услове живота свих грађана каo и СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ…

Наш СРПСКИ НАРОД каже:

 КО НЕРАДИ – НЕМА ДА ЈЕДЕ!’

Пошто ће уставом СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ бити у колико ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈА дође на власт – загарантовано право на рад свим становницима СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ онда ту нема никог ко ће да гладује и зависи од било ког другог до од сопственог труда и зараде који ће му да гарантује ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈА и која њега као грађанина те исте  СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ задужује да се својим трудом и радом одужи – односно унапреди самог себе и своју СЛОБОДНУ ДРЖАВУ СРБИЈУ…

 

   Б Е З Б Е Д Н О С Т   

СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ гарантује БЕЗБЕДНОСТ свим грађанима на целој територији СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ…   

СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ гарантује БЕЗБЕДНОСТ свих СРБА и изван граница  СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ и стара се да сви СРБИ без изузетка којој верској или политичкој странци припаддају буду безбедни и да им се по потреби пружи социјална и правна заштита… 

 

Ј Е Д Н А  А Р М И Ј А       

СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ залаже се за јединствену ВОЈСКУ.   

То је СРПСКА ВОЈСКА, односно СРПСКА АРМИЈА , која је искључиво састављена од становника СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ

СРПСКА АРМИЈА је оружана сила чији циљ је да чува границе  и поврати све територије које су од постанка СРПСКЕ ДРЖАВЕ било чијом кривицом подпале под туђинску управу , односно присвојене од стране непријјатеља. ( на пример: СКАДАР на реци Бојани., итд,итд,итд…)

СРПСКА АРМИЈА је ВОЈСКА СРПСКОГ НАРОДА где сви становници СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ подлежу праву и обавези да  буду саставни део те одбранбене оружане силе… 

Р Е П У Б Л И К А  или М О Н А Р Х И Ј А  

СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ залаже се за ПАРЛАМЕНТАРНУ ДЕМОКРАТИЈУ где ће се након победе ДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈА на слободним демократским изборима  РЕФЕРЕНДУМОМ обратити НАРОДУ, који ће се слободно изјаснити за РЕПУБЛИКУ или МОНАРХИЈУ.

 

 В Е Р О И С П О В Е С Т

 ДЕМОКРАТСКА ПРАТИЈА СРБИЈА гарантује право ВЕРОИСПОВЕСТИ свим грађанима у СЛОБОДНОЈ ДРЖАВИ СРБИЈИ коју заступа министарство ВЕРЕ.. 

 

  П О Л И Т И Ч К О  О П Р Е Д Е Љ Е Њ Е

 ДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈА гарантује право свим грађанима СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ на ПОЛИТИЧКО ОПРЕДЕЉЕЊЕ…

 

Н А Ц И Ј О Н А Л Н О С Т  

ДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈА залаже се да сви становници СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ добију један пасош и једну нацијионалност, то јест СРПСКИ ПАСОШ и СРПСКУ НАЦИЈИОНАЛНОСТ… 

 

 З Д Р А В С Т В Е Н А  Њ Е Г А  

ДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈА залаже се да сви грађани СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ имају бесплатну здравствену помоћ и његу у могућностима које затечемо приликом преузимања власти СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ , где ће мо наравно тежити у што краћем временском перијоду да обезбедимо потпуну бесплатну здравствену његу (укључујући и поправку зуба) целом становништву СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ…

 

  С М Р Т Н А  К А З Н А

 ДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈА залаже се за укидање СМРТНЕ КАЗНЕ за било које почињено кривично дело по закону СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ изузев у РАТУ за ШПИЈУНАЖУ и ВЕЛЕИЗДАЈУ…

ДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈА не признаје границе такозване треће Југославије нити такозване изборе заказане за септембар 1997 године већ бојкотује те не демократске и од стране окупатора и домаћих издајника заказане изборе.

ДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈА позива све СРБЕ у оквирима бивше Југославије (прве – друге и ове потоње) и на одавно окупираним територијама ван граница бивше Краљевине Југославије, бивше  комунистичке Југославије и садашње социјалистичко-комунистичке Југославије (СКАДАР,СОЛУН,ТРСТ,АРАД, итд,итд,итд.,)да се учлане у једну праву за СРПСКИ НАРОД нужну политичку демократску партију СБИЈА, како би у што краћем временском перијоду могли да ослободимо нашу поробљену ОТАЏБИНУ и распишемо прве СЛОБОДНЕ ДЕМОКРАТСКЕ ИЗБОРЕ на свим просторима где је СРБИН ИКАД СВОЈУ КРВ ПРОЛИВАО.

ДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈА сигурноће победити све друге парије…

ДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈА узеће вођство над државом…

ДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈА изабраће свог новог ВОЖДА , оног младог човека или дјевојку који више љубе: ИСТИНУ, ПРАВДУ И СЛОБОДУ од било ког златног ланца…

 ДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈА основана је 1986 године у (егзилу) изгнанству…

Оснивач и архитекта ДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈА је Слободан Пивљанин који остаје доживотни почасни преседник ДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈА…

Слободан Пивљанин нема претенцију да постане Председник Државе.

 Сви они који се слажу са горе наведеним статутима ДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈА добро су дошли…

Траже се честити људи (девојке, момци, бабе, старци, мајке, очеви, радници, сељаци, пензијонери, војници, официри, подофицири, студенти, итд,итд,итд,.) без разлике колико су школоцвани да приступе ДЕМОКРАТСКОЈ ПАРТИЈИ СРБИЈА…

У ДЕМОКРАТСКОЈ ПАРТИЈИ СРБИЈА нема места: букоињама, лажовима, лоповима, лицемерима, терористима и надри србима…

ДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈА показаће и доказаће да је једини пут спас СРПСТВА – СРПСКА СЛОГА – демократским путем…

Победићемосве лажове, лопове и преваранте уколико се закунемо да ћемо достојно – наших дреагих часних предака – целог нашег овоземаљског тренутног живота бранити: ВЕРУ, ПРАВДУ И СЛОБОДУ…

 ДОБРО ДОШЛИ У ВАШУ ДЕМОКРАТСКУ ПАРТИЈУ

С Р Б И Ј А  

 

Кабинет почасног преседника

 ДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈА  

Телефон : 020 – 463 69 63

Email: slobodan@live.nl

Postbus 16621

1001 RC Amsterdam

NEDERLAND

EUROPE

 

 

srpska-armija@live.nl

 

This entry was posted in Nieuws en politiek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s